Indexări BDI

International conference

Unele elemente de răspundere juridică privind antrepozitul fiscal // Certain elements of legal liability relating to tax warehousingDespre legătura între investițiile atipice, produsele financiare corelate acestora și instrumentarul dreptului internațional // On the interface between atypical investments, related financial products and international law instrumentsSupravegherea prudențială a băncilor în Uniunea Europeană // Prudential supervision of banks in the European UnionAcțiune în constatarea nulității absolute a contractelor de credit și de garanție imobiliară, precum și a actelor premergătoare încheierii acestora, obținute prin fraudarea legii. Interes în promovarea acțiunii. Condiții de admisibilitate și efecteTrimitere preliminară. Politica economică și monetară. Cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit. Regulamentul (UE) nr. 575/2013. Articolul 4 alineatul (1) punctele 1 și 42. Definiții. Noțiunile de «instituție de credit» și de «autorizație» Acordarea de împrumuturi fără autorizațieCerere asimilată notificării de dare în plată. Adaptarea contractului de credit. CompetențăContract de credit în valută. I) Clauza privind comisionul de procesare. Respectarea cerințele de claritate și transparență. Riscul valutar și înghețarea cursului CHF. Aplicarea principiului nominamismului. II) Comision de administrare. Tranformarea ratei dobânzii din rată fixă în rată variabilă. NelegalitateTrimitere preliminară. Directiva 93/13/CEE. Clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii. Articolul 6 alineatul (1) . Condiții generale ale unui contract de împrumut ipotecar declarate nule de instanțele naționale. Cale de atac jurisdicțională. Achiesare înainte de orice întâmpinare. Reglementare națională care presupune să se impună unui consumator îndeplinirea unor demersuri precontencioase pe lângă profesionistul vizat pentru a nu fi obligat la plata cheltuielilor de judecată aferente procedurii jurisdicționale. Principiul bunei administrări a justiției. Dreptul la protecție jurisdicțională efectivăTrimitere preliminară. Clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii. Directiva 93/13/CEE. Articolele 3-6. Criterii de apreciere a caracterului abuziv al unei clauze contractuale. Cerința de transparență. Contract de asigurare de grup. Invaliditate permanentă a consumatorului. Obligația de informare. Necomunicarea unei clauze de limitare sau de excludere a acoperirii riscului asiguratTrimitere preliminară. Protecția consumatorilor. Directiva 93/13/CEE. Clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii. Contracte de împrumut ipotecar. Clauză care prevede o rată variabilă a dobânzii. Indice de referință întemeiat pe dobânda anuală efectivă (DAE) pentru împrumuturile ipotecare acordate de instituțiile de credit. Indice stabilit printr-un act normativ sau administrativ. Indicații care figurează în preambulul acestui act. Control referitor la cerința transparenței. Aprecierea caracterului abuzivTrimitere preliminară. Protecția consumatorilor. Directiva 93/13/CEE. Clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii. Contract de credit de consum. Articolul 3 alineatul (1). Dezechilibru semnificativ. Costurile creditului, altele decât dobânzile. Articolul 7 alineatul (1). Acțiune declaratorie. Interesul de a exercita acțiunea. Articolul 6 alineatul (1). Constatarea caracterului abuziv al unei clauze. Consecințe

Revista de Drept Bancar și Financiar, nr. 2/2023 (iulie-decembrie) [11 articole]