Indexări BDI

International conference

Evaluarea eficienței măsurilor de protecție a consumatorilor în sectorul bancar românesc// Assessing the effectiveness of consumer protection measures in the romanian banking sectorDigitalizarea bancară: fundamentul incluziunii financiare și al creșterii durabile // Banking digitisation: the foundation for financial inclusion and sustainable growthAcțiune în constatarea nulității absolute a unor clauze abuzive din contractul de credit. Invocarea de către instanță, din oficiu, a lipsei calității de consumator a reclamantului. Condiții și efecte. Respectarea principiului disponibilitățiiConflict negativ de competență. Cerere de încuviințare a executării silite a unui contract de credit. Competență teritorialăInterpretarea art. 4 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 77/2016. Echilibrarea și continuarea contractului de credit. Adaptarea contractului în ipoteza impreviziuniiInvocarea secretului profesional în domeniul bancar. Solicitarea informațiilor de interes public. Obligația instituției publice de a răspunde în scris. Controlul asupra modului de formare, de administrare și de întrebuințare a resurselor financiare ale statului. Limitele caracterului public al rapoartelor de audit. Respectarea caracterului confidențial ori clasificat al informațiilor obținute în cadrul controlului Clauză contractuală abuzivă. Dreptul băncii de a revizui unilateral dobânda Contract de credit. Caracterul de titlu executoriu al contractului de credit. Îndeplinirea obligațiilor prevăzute în titlul executoriu. Contestație la executare. Suspendarea executării. Contract de ipotecă. Accesorialitatea ipotecii Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru. Articolul 259 TFUE. Directiva 2014/49/UE. Scheme de garantare a depozitelor (SGD). Articolul 14 alineatul (3). Transferul activităților unei instituții de credit de la SGD dintr-un stat membru către SGD dintr-un alt stat membru. Transferul către SGD din statul membru gazdă al contribuțiilor plătite la SGD din statul membru de origine în cele 12 luni care precedă transferul activităților. Obligație. Netransferarea contribuțiilor. Efect util. Principiul cooperării loialeTrimitere preliminară. Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (TVA). Directiva 2006/112/CE. Domeniu de aplicare. Activitate economică. Prestări de servicii. Articolul 135. Scutiri pentru alte activități. Operațiuni de acordare de credite. Vânzare la licitație a bunurilor gajate. Prestație unică. Prestații distincte și independente. Caracter principal sau accesoriu al unei prestațiiTrimitere preliminară. Servicii de plată în cadrul pieței interne – Directiva (UE) 2015/2366. Articolul 4 punctele 3 și 5. Serviciul sau operațiunea de plată. Directiva 2009/110/CE. Articolul 2 punctul 2. Emitere de monedă electronică. Deținerea de către o instituție de plată a fondurilor clienților fără un ordin de plată specific. CalificareTrimitere preliminară. Protecția consumatorilor. Directiva 93/13/CEE. Clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii. Articolul 6 alineatul (1) și articolul 7 alineatul (1). Efecte ale constatării caracterului abuziv al unei clauze. Contract de împrumut ipotecar indexat într-o monedă străină care conține clauze abuzive privind cursul de schimb. Nulitatea acestui contract. Acțiuni în restituire. Dobânzi legale. Termen de prescripțieTrimitere preliminară. Protecția consumatorilor. Contracte de credit de consum. Directiva 2008/48/CE. Costul total al creditului pentru consumatori. Neindicarea costurilor pertinente. Sancțiune. Directiva 93/13/CEE. Clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii. Servicii accesorii unui contract de credit

Revista de Drept Bancar și Financiar, nr. 1/2024 (ianuarie-iunie) [13 articole]